NEVER SETTLE

תקנון אתר OnePlus Israel

חברת סל נאו בע"מ - תקנון לשימוש באתר

תעודת אחריות ותקנון תנאי שימוש באתר האינטרנט של חברת Cellnow – סל נאו יבוא ושיווק בע”מ נציגת וואן פלוס בישראל

ח.פ. 514133727

כתובת ז’בוטינסקי 53 רמת גן

לקוח יקר!

תנאי שימוש ורכישה
לקוח המבצע פעולה ו/או הזמנה ו/או רוכש מוצר בחנות ו/או באתר מצהיר, כי קרא והבין את התקנון ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד Cellnow ו/או מי מטעמה.
תנאי שימוש ורכישה אלה מגדירים את זכויות הלקוח וחובותיו בעת הזמנה ורכישת מוצרים בחנות ו/או באתר Cellnow. אנא קרא אותם בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין הנהלת Cellnow. בכל מקום בתנאי שימוש אלה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה בהתאמה.

סריקת האתר והפעלת רובוטי סריקה אסורה בהחלט ומהווה עבירה פלילית. כמו כן, אין להשתמש במידע אשר מוצג באתר אלא אם אושר כך על ידי הנהלת Cellnow מראש ובכתב.

האחריות ע”פ תקנון זה תהא בתוקף רק כשפרטי הלקוח מולאו במלואם באתר האינטרנט וההזמנה אושרה ע”י Cellnow, בצרוף חשבונית קנייה ותעודת האחריות שנשלחה אל הלקוח עם המוצר וכשעל המוצר מודבקות מדבקות הזיהוי של Cellnow. ככל שפרטי הלקוח לא מולאו במלואם באתר ו/או שמולאו פרטים שגויים, מכל סיבה שהיא, לא תחול האחריות ולא יהא כל תוקף לאחריות ולתנאי ביטול עסקה והחזרת או החלפת מוצרים ע”פ תעודה זו. למען הסר ספק יובהר, כי ככל שבוצעה רכישה באתר האינטרנט של Cellnow והלקוח מילא את כל הפרטים הנדרשים ומילא אחר כל הוראות התקנון, תהא האחריות ע”פ תקנון ותעודה זו בתוקף לגבי אותה רכישה באתר, גם ללא חתימת הלקוח עליה.

Cellnow שומרת לעצמה את הזכות להגיש תלונה ו/או תביעה כנגד כל אדם ו/או גוף אשר עבר על הוראות תקנון זה.

אין במידע משום מצג משפטי כלשהוא באשר למוצרים והמחירים ברשת, ואין המידע מהווה הצעה לרכישת המוצרים ו/או השירותים.
כמו כן, כל המידע המקצועי המוצג באתר זה הינו בגדר המלצה שיווקית בלבד, ואינו מחייב ו/או מחליף יעוץ מקצועי, אישי ופרטני, לכל מקרה לגופו.

המוצרים בבעלות Cellnow, כל עוד לא שולמה התמורה המלאה בגינם.

אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים בחנות ו/או באתר יימצאו במלאי. יחד עם זאת, לעיתים מוצרים המוצגים אזלו מהמלאי ועל כן לא ניתן יהיה לספקם כלל, או שניתן יהיה לספקם במועד מאוחר יותר. לפיכך, בקשה לרכישת מוצר כלשהו וביצוע עסקה כפופים לאישורנו שהמוצר אכן מצוי במלאי. אם בוצעה הזמנה באתר והמוצר חסר, תשלח אליך הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון, הזמנתך תבוטל ואנו כמובן לא נחייב את כרטיס האשראי שלך.

אספקת המוצרים ומתן אחריות תתבצע ע”פ הוראות תקנון זה, להלן:

המוצרים והשירותים המוצעים
Cellnow עוסקת בייבוא, שיווק ומכירת מוצרים אלקטרוניים בתחום הסלולר, טבלטים ומוצרים נלווים.
כמו כן, נותנת Cellnow שירותי תיקונים לטלפונים סלולריים ולטאבלטים, באמצעות טכנאים מומחים במעבדה מתקדמת הממוקמת בסמוך לחנות.

למי נספק את המוצרים ?
Cellnow תספק לכל לקוח את המוצרים שהזמין בחנות ו/או באתר, בתנאי שהמוצר שהוזמן מצוי במלאי שבידי Cellnow וכן בתנאי שהלקוח שילם במזומן בחנות או שבבעלות הלקוח המזמין כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו בישראל, וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שבוצעה.
אם המוצרים שהוזמנו אזלו מהמלאי למרות שהם מוצגים בחנות ו/או באתר, או שחברת כרטיסי האשראי לא אישרה את החיוב, לא נהיה חייבים לספק ללקוח את המוצרים שהזמין. במקרה זה נשלח אל המזמין הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני או טלפונית, ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלו. אם חויבת בטעות, אתה מתבקש להודיע לנו ואנו נדאג לזיכוי מתאים.

הזמנת מוצרים באמצעות השרת המאובטח של Cellnow
ביצוע הזמנה של מוצר באתר מחויב ברישום פרטים. הזמנת מוצר אינה אפשרית ללא רישום מדויק של כל פרטי מבצע הפעולה, כגון שם פרטי ושם משפחה, טלפון,רחוב, מס’ הבית, ישוב, מיקוד , ת.ד. (אם קיים) כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי.כמו כן צריך מבצע הפעולה לבחור שם משתמש וסיסמא – ללא כל אלה הוא לא יוכל המזמין להשלים את הזמנת המוצר כהלכה. יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומדויקים, זאת על מנת למנוע תקלות בהליך ההזמנה. אפשר ש- Cellnow תשתמש בדואר האלקטרוני, ע”פ שיקול דעתה, ביידוע המזמין אודות מצב ההזמנה, ולכן יש צורך להכניס דואר אלקטרוני עדכני ופעיל. מסירת פרטים שגויים תוביל לעיכוב ההזמנה ואף לביטולה במידת הצורך. לידיעתך, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה ומהווה הפרה יסודית של תקנון זה.
אם זו הפעם הראשונה שאתה מזמין מוצרים מ- Cellnow, תוכל לבחור סיסמה, ולהזין אותה במקום המיועד לכך באתר.
לאחר שביצעת הזמנה דרך השרת המאובטח של Cellnow, ישלח אליך בדואר אלקטרוני אישור ראשוני על קליטת פרטי הזמנתך. 
לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את Cellnow לספק את המוצרים שהזמנת, והוא מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת בלבד.
רק לאחר ש- Cellnow תוודא שכרטיס האשראי שלך תקף והמוצר מצוי במלאי שבידיה, ישוגר אליך אישור סופי בדבר ביצוע ההזמנה.
לידיעתך: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית. כל העושה כן, ייפתחו נגדו הליכים פליליים ואזרחיים. האמור נכון גם לגבי שימוש בפרטי כרטיס אשראי של אדם אחר, ללא ידיעתו ו/ או הסכמתו. Cellnow רשאית שלא לכבד הזמנה שמבצעה ביקש לחייב כרטיס אשראי שאינו על שמו.

הזמנה משובשת
כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת באתר, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. Cellnow לא תספק את המוצרים שהזמנת, אם ההזמנה לא נקלטה במחשביה, או אם נקלטה באופן משובש, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי Cellnow. אם לא תקבל אישור על קליטת ההזמנה בתוך יומיים מביצועה, יש להניח כי חלה בה תקלה. במקרה זה: מומלץ שתפנה אלינו.

פרטים אישיים
אם בעת ביצוע ההזמנה באתר תמסור פרטים שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה ישמרו במאגר המידע המאובטח של Cellnow. למרות שאינך חייב לפי החוק למסור לנו פרטים אלה, לא נוכל לטפל בהזמנתך בלעדיהם. Cellnow לא תעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים, אבל את/ה מסכים/מה בעצם הרשמתך ו/או רכישה באתר, כי Cellnow רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני שיכלול מידע על שירותיה, מבצעים והנחות ב- Cellnow, חידושים באתר, אירועים מיוחדים בתשלום/שאינם בתשלום (השתלמויות ו/או סדנאות ו/או כנסים ו/או הופעות ו/או מסיבות וכו’) וכיו”ב.
כמו כן, תשתמש Cellnow בפרטים שתמסור לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך.

מקרים בהם רשאית Cellnow לבטל עסקה
למרות האמור בתנאי השימוש והרכישה שלעיל, Cellnow תהא רשאית לבטל עסקה בכל אחד מהמקרים שלהלן, גם מקום בו הלקוח לא מילא את מלוא הפרטים כנדרש באתר ו/או מילא פרטים שגויים, מבלי שתהא ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי כלשהו: במקרה של טעות בפרסום המוצר בחנות ו/או באתר; במקרה של טעות בפרסום מחיר המוצר בחנות ו/או באתר; במקרה שאזל המלאי; במקרה של שיבוש מועד המשלוח כתוצאה מכח עליון; אם בעת ביצוע ההזמנה באתר נמסרו פרטים שגויים ו/או שנציג Cellnow אינו מצליח ליצור קשר עם המזמין.

מועד אספקה
Cellnow תספק את המוצרים שהזמנת באתר בתוך 14 ימי עסקים ממועד הזמנתך, אלא אם צוין אחרת. זמן אספקת המוצרים יחושב על פי ימי העסקים ראשון – חמישי, ואינו כולל את הימים שישי, שבת, ערבי חג וחג.
אם ביקשת שהמוצרים ישוגרו אליך באמצעות שליח, הם יגיעו אליך בתוך 7 ימי עסקים, כאמור לעיל.
Cellnow לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה – כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי הדואר, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

מחירים
המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין לידם במפורש אחרת.
המחירים אינם כוללים דמי טיפול, אריזה ומשלוח, אלא אם כן צוין לידם במפורש אחרת.
Cellnow רשאית לעדכן את מחירי המוצרים בחנות ו/או באתר מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה.
לתשומת לבך: למרות שאנו מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה נפנה אליך לאחר שביצעת את הזמנתך, נודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר ונאפשר לך לאשר, כי אתה מבקש לרוכשו במחיר הנכון. אם לא תאשר זאת בתוך שלושה ימים – או אם תסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון – לא נהיה חייבים לספקו לך, ובמקרה זה לא תהיינה לך כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי Cellnow.

תנאי תשלום
Cellnow תגבה את התמורה בגין המוצרים שהזמנת באתר ודמי הטיפול והמשלוח באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת. כרטיס האשראי יחויב בתשלום אחד, או במספר התשלומים שציינת בתוספת ריבית ע”פ טבלת התשלומים המפורסמת באתר ו/או בחנות, או בקרדיט ע”פ הריבית הנגבית ע”י חברת האשראי, החל ממועד החיוב החודשי הקרוב.
Cellnow מכבדת את רוב כרטיסי האשראי, למעט אמריקן אקספרס, דיינרס וכרטיסי תייר (חוץ).

דמי טיפול, אריזה ומשלוח
Cellnow רשאית לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. התשלום עבור דמי טיפול, אריזה ומשלוח התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך הרכישה.

מדיניות החזרות וביטול עסקה

החברה – סל נאו יבוא ושיווק בע”מ נציגת וואן פלוס בישראל

החזרת מוצרים:

החזרת סחורה וקבלת החזר כספי תמורתה תתאפשר, בהתאם לתקנות ביטול עסקה של משרד התמ”ת, בתנאים הבאים:

שווי המוצר עולה על 50 ₪.

המוצר באריזתו המקורית, התוויות לא הוסרו, לא נפגם ולא נעשה בו כל שימוש הלקוח יהיה אחראי להחזרת המוצר לחנות במידה ושילם הלקוח דמי משלוח לא יזוכה הלקוח בגינה .

צירוף חשבונית קופה ו/ או פתק החלפה.

פרקי זמן להחזרת סחורה / ביטול עסקה כמפורט להלן:

עד 14 ימים מיום הרכישה ( קבלת המוצר).

שליחת מוצרים דואר ישראל

החברה לא תיקח אחריות על מוצר אשר נשלח בדואר רגיל ללא מספר מעקב.

באחריות הלקוח לעקוב אחרי החבילה במידה והיא נשלחת באמצעות דואר שליחים או רגיל.

באחריות הלקוח לספק כתובת מדויקת ומספר טלפון תקין ליצירת קשר השליח דואר ישראל.

החברה לא אחראית בשום אופן על החבילה אשר נשלחה מחנות החברה ללקוח.

לא ינתן החזר משלוח.

משלוח חזרה של המוצר לחנות המעבדה על חשבון הלקוח.

החברה לא תזכה בשום אופן על משלוח ללקוח.

פיצויים על אובדן או גניבה או נזק לדברי דואר הם באחריות חברת דואר ישראל בלבד. בכפוף לתקנון חברת הדואר.

עיקובי משלוח באחריות דואר ישראל בלבד ולא תבוא שום טענה כלפי החברה.

שליחת מוצרים מעבר לקו הירוק שליחות המוצרים כפופה להחלטת דואר ישראל לאזורים אלה.

תנאים בהם לא יינתן החזר כספי:

החזר כספי לא יתאפשר כאשר העסקה שולמה באמצעות כרטיס מתנה ו/או שובר זיכוי /החלפה, במלואה או בחלקה, במקרה זה יינתן שובר זיכוי ללקוח.

מוצרי אלקטרוניקה כולל ציוד קצה של סלולר – אם המוצר חובר לחשמל, או אם נעשה בו שימוש, ו/ או אם נעשתה קבלת/ הוצאת שיחה, המוצר יחשב כמשומש ולא יינתן החזר כספי.

החזר כספי יינתן במידה ועמד בתנאים, תוך 7 ימי עסקים ממועד החזרת הסחורה ופירעון התשלום עבור העסקה המקורית.

מכל החזר כספי יקוזזו דמי ביטול בגובה 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ , לפי הנמוך מבניהם.

אופן החזרת התמורה:

במידה והעסקה התבצעה במזומן או צ’ק או העברה בנקאית, ההחזר יתבצע בצ’ק או העברה בנקאית.
במידה והעסקה התבצעה בכרטיס אשראי, ההחזר יתבצע בכרטיס האשראי.
כל רכישה באתרנו מהווה הסכמת הלקוח לתנאי התקנון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התקנון בכל עת.

אחריות
Cellnow תצא ידי חובתה כלפי הלקוח/המזמין עם מסירת המוצרים שהוזמנו למשלוח בבית דואר בישראל. Cellnow לא תישא באחריות כלפי הלקוח בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שציינה על גבי החבילה את השם והכתובת כפי שהופיעו בהזמנה.
Cellnow אינה אחראית על תאימות המוצרים לחברות הסלולר השונות (נותנות השירותים) ואינה מחויבת ואחראית למפרטים הטכניים המוצגים באתר ולאופן תפעולם ותפקודם. מידע זה יש לברר אל מול היצרנים ו/או נותני השירותים (חברות הסלולר השונות).
Cellnow מוציאה מפתחה מוצרים שהם תקינים וארוזים למשלוח, ואין לה כל אחריות לגבי הגעת המוצרים מרגע שנימסר המוצר לסניף הדואראו לחב’ השליחויות, בגין שבר או אובדן או תקלה במוצר.
דרך כלל, אין כל אחריות על מוצרים נלווים, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

תנאי האחריות:
1.        האחריות הינה על תוכנת ההפעלה של המוצר (טלפונים סלולריים וטאבלטים) בלבד וכן עדכוני גרסה במהלך השנה הראשונה שינתנו ללא עלות.
2.        האחריות על המוצרים השונים אינה כוללת את עלות הובלתם לתיקון במעבדה ו/או חזרה ללקוח.
3.        לכל מוצר תקופת אחריות שונה, כפי המצוין בתעודת האחריות,ואם נרכש באתר האינטרנט – כפי המצוין ברשימת הפרטים הטכניים של המוצר באתר.
4.        למוצרים יד שניה אין אחריות.
5.        בכל מקרה, האחריות אינה כוללת: כל בעיה/תקלה/פגם בכבל פלאט, כל בעיה/תקלה/פגם במסך מגע או מסך אחר, כל בעיה/תקלה/פגם בלוח הראשי (לוח אם), כל בעיה/תקלה/פגם בשקע טעינה, כל שבר/קרע מכל סוג שהוא, כל נזק שנגרם כתוצאה מנפילה או חבטה, רטיבות וקורוזיה. כמו כן האחריות אינה כוללת אחריות על שירותי תיקונים שניתנו ע”י טכנאים ו/או מתקנים ו/או מעבדה אחרים שאינם מטעם Cellnow.
6.        האחריות לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים: בשימוש שלא ע”פ הוראות השימוש ו/או שימוש בלתי סביר במוצר (שימוש בלתי סביר יקבע ע”י Cellnow בלבד); נזק שנגרם בזדון ו/או ברשלנות הלקוח; נזק שנגרם כתוצאה מכח עליון (לרבות שריפה, מים, נוזלים, פגיעת ברק, קצר חשמלי ו/או מפל מתח חשמלי ו/או מכת חשמל וכו’).
7.        האחריות אינה חלה על: שנאים וספקי כח, מטענים, כבל USB, אוזניות ואביזרים נלווים. כמו כן, האחריות אינה חלה על כל נזק משני ו/או תוצאתי.
8.        כל תקלה שתתגלה במוצר והיא בתוקף האחריות, משך זמן התיקון יהא עד 60 ימי עסקים.
9.        תוקף האחריות מותנה בהצגת תעודת האחריות + חשבונית קניה ומדבקות זיהוי של Cellnow בלבד.
10.     Cellnow אינה מספקת מוצרים חלופיים בתקופת השארת המוצר לתיקון.
11.     בכפוף לאמור בתקנון זה, תהא תקופת האחריות לסוללות: למכשיר חדש – 6 חודשים, למכשיר מחודש – 3 חודשים, למכשיר יד שניה – אין אחריות.
12.     מרגע שהוסרו הניילונים העוטפים את המוצר ו/או בוצע שימוש כלשהו במוצר (לרבות גלישה באינטרנט ו/או שיחת טלפון ממכשיר סלולרי), ייחשב המוצר כמשומש.
13.     תוקף האחריות יתבטל לאלתר בכל אחד מהמקרים הבאים: במידה והמוצר טופל/תוקן במעבדה אחרת שאינה מעבדת הבית של Cellnow ו/או ע”י כל מאן דהו (לרבות בעל המוצר); בעת החלפת עדכוני גרסה/תוכנה באופן עצמאי; צריבת שפה שאינה תקינה ו/או מחיקת עברית; נעילת מכשיר ו/או המוצר (במיוחד כשמדובר במכשיר סלולרי) הגיע לתיקון במעבדתנו במצב JTAG.
14.     הלקוח מאשר בזאת, כי קיימת אפשרות שבעת ביצוע תיקון כלשהו במעבדה, אפשר שיימחקו קבצים (תמונות, אימיילים, אנשי קשר, אפליקציות וכו’) ו/או מידע כזה או אחר ולא תהיינה ללקוח כל טענות ו/או תביעות מאת Cellnow ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
השירות באתר Cellnow ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Cellnow בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך והגלישה באתר על אחריות הגולש בלבד.
Cellnow אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי Cellnow, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל Cellnow או אצל
מי מספקיה.

מוצרים יד שניה ומחודשים
Cellnow מספקת ללקוחותיה שירות מכירת מוצרים מיד שניה ומוצרים מחודשים. מוצרים אלו מסומנים באופן ברור כמוצרים מיד שניה או כמוצרים מחודשים ונמכרים ככאלה, כמו שהם (As Is) וללא כל אחריות ו/או אפשרות החזרה או החלפה.
אין Cellnow אחראית בכל צורה ואופן על איכות ותקינות המוצרים הנמכרים באתר ו/או בסניפי הרשת כיד שניה ו/או כמוצרים מחודשים ועל הלקוח הרוכש לבדו האחריות לביצוע כל הבדיקות באשר לתקינותו, איכותו ומחירו של המוצר מיד שניה או המחודש, בטרם רכישתו באתר או בסניפי הרשת.
למען הסר ספק מובהר, כי לקוח שיבחר לרכוש מוצר מיד שניה או מוצר מחודש בחנות ו/או דרך אתר האינטרנט של Cellnow, יישא באחריות מלאה ולא יורשה להחזיר או להחליף את המוצר מכל סיבה שהיא.

שרותי תיקונים/הובלות
Cellnow מספקת שירותי תיקונים במעבדה בסניף החנות בהגעה פיזית ולא באמצעות משלוח בכל צורה שהיא.
האחריות על המוצרים השונים אינה כוללת את עלות הובלת המוצרים למעבדה וחזרה ללקוח.

אבטחה
האתר מוצפן ומאובטח לפי התקנים הקיימים בשוק הסחר האלקטרוני.
כל פעולה שמבוצעת באתר הכוללת העברה של נתונים בכלל, ופרטים כגון: שם משתמש וסיסמה, פרטים אישיים, פרטי כרטיס אשראי בפרט, מוגנת ע”י התקנים המחמירים ביותר.
Cellnow השקיעה ממיטב משאביה להגן על פרטי לקוחותיה, אך לא תהיה אחראית על כל נזק שייגרם כתוצאה מכשל כלשהו במערכת האבטחה.

דין ושיפוט
הדין החל על הזמנתך ותקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.

כללי
אנו נשמח לענות לכלשאלה ספציפית ולמסור כל מידע מקצועי מדויק בסניפי הרשת ובמספרי הטלפון המצוינים בתקנון זה ו/או באתר.
עם ביצוע הזמנה ו/או רכישה בחנות ו/או באתר האינטרנט של Cellnow, מאשר הלקוח באופן בלתי חוזר ובלתי מסויג את תנאי הרכישה, תנאי האחריות ואת התקנון הנ”ל.

Cellnow שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים, את תנאי התקנון ואת תנאי האחריות, בכל עת וע”פ שיקול דעתה הבלעדי.

Open chat
שלום לך ותודה על פנייתך.
איך אפשר לעזור?
דילוג לתוכן